UWAGA! NOWE INFORMACJE NA STRONIE
Ostatnia aktualizacja strony 2017-01-08

Drogie Koleżanki i Koledzy !
        Zapraszamy do odwiedzenia  witryny internetowej  Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Przygotowaliśmy  dla Was i  dla świata  krótki  serwis informacyjny  o nas  i  o KPI. s Staramy  się  nie  powielać  tego  co  prezentuje  KPI i co możecie znaleźć na  witrynie internetowej NTUU-KPI. W tym miejscu będziemy zamieszczać bieżące informacje Sekcji.  Na naszej witrynie znajdziecie formularz zgłoszeniowy na kolejne seminarium - spotkanie absolwentów.   Dla posługujących się Internetem będzie to najwygodniejszy sposób zgłoszenia.   Polecamy   też  wirtualny spacer po KPI,    już 28 fotografii. Znajdziecie  też u nas adresy ciekawych witryn, w szczególności z KPI,  Kijowa i Ukrainy.   Pragniemy udostępnić  "Wspomnienia z Kijowa"  ,  w formie plików pdf.  Wszelkie uwagi odnośnie witryny prosimy kierować pod nasz adres pocztowy.

Z pozdrowieniami,
Janusz Fuksa,
Andrzej Mnich.Informacje nowe


List przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kiowskiej

Doroczny (podsumowanie 2016) list przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kiowskiej został wysłany na dostępne adresy e-mailowe i pocztą tradycyjną do pozostałych członków Sekcji.
Prosimy wszystkich wychowanków KPI o podawanie aktualnych adresów e-mailowych, najlepiej adresów niezwiązanych z miejscem zatrudnienia.
List dostępny jest również tutaj: list2016
Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017

Politechnika Kijowska powiadomiła, że 6-7 kwietnia 2017 r. organizuje Dni Nauki Polski i Ukrainy.
Informacje są w witrynie Ukraińsko-Polskiego Centrum działającego w KPI: www.upc.kpi.ua

Informacja z posiedzenia Zarządu Sekcji

7 października 2016 r. w Domu Technika NOT w Warszawie Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej podsumował roczną działalność i przyjął plan pracy na przyszły rok. Przewodniczący SWPK Janusz Fuksa omówił wizytę delegacji Sekcji w Kijowie na inauguracji roku nauki. Przypomniał, że Politechnika Kijowska w rankingu 200 uczelni uniwersyteckich Ukrainy w dalszym ciągu jest na pierwszym miejscu. Zarząd postanowił w maju 2017 r. zorganizować kolejne seminarium o współpracy polsko-ukraińskiej w Iwoniczu-Zdroju. Zarząd podjął uchwałę o wystąpieniu do Zarządu Głównego FSNT NOT w sprawie nagrodzenia złotymi odznakami honorowymi 2 osób z Politechniki Kijowskiej. Przewodniczący SWPK podziękował Ewie Łukasik za 22-letnią współpracę z Sekcją. Doradca prezesa Włodzimierz Hausner przyłączył się do podziękowań i omówił działania podejmowane ostatnio przez FSNT NOT, zwłaszcza w dziedzinie współpracy ze środowiskiem inżynieryjnym Ukrainy i na rzecz dalszej działalności Muzeum Techniki.
Janusz Fuksa
duże fotografie


W Politechnice Kijowskiej

W Politechnice Kijowskiej (KPI) na placu Wiedzy w centrum miasteczka akademickiego 31 sierpnia 2016 r. kilka tysięcy studentów pierwszego roku świętowało swój dzień. Uroczystość rozpoczęła parada orkiestry wojskowej. Przy dźwiękach hymnu narodowego w wykonaniu chóru uczelnianego wzniosła się na maszt flaga państwowa Ukrainy. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami czternastu wybitnych naukowców uczelni, w tym pod pomnikiem prof. Wojciecha Świętosławskiego. Studentów powitał z trybuny rektor profesor Mychajło Zhurowski. Po nim przemówili jego goście, a wśród nich, w imieniu polskich wychowanków uczelni, Janusz Fuksa. Na plac wkroczyli przodownicy nauki i zwycięzcy olimpiad przedmiotowych z dziećmi podopiecznej szkoły podstawowej. Młodzi wynalazcy pokazali swoje samochody wyścigowe i swój sputnik latający na orbicie wokół Ziemi, a nad placem krążył dron fotografujący uroczystość. Weszli studenci zagraniczni z flagami państwowymi, następnie wyróżniający się sportowcy i uczestnicy amatorskich zespołów artystycznych. Pojawili się tegoroczni zwycięzcy konkursów Królowa KPI i Mister KPI. Zatańczyły zespoły taneczne. Zapłonął znicz. Gdy chór odśpiewał pieśń "Gaudeamus igitur", w niebo wzbił się napis "KPI" ułożony z żółtych i niebieskich baloników, a na plac posypały się chmury konfetti wystrzelonych z licznych armatek. Po zakończeniu godzinnej uroczystości studenci pierwszego roku udali się do swoich fakultetów, by otrzymać studenckie indeksy.
Delegacja Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej w składzie Janusz Fuksa, Zygmunt Nikodem i Barbara Borowska-Satława złożyła wizyty w Związku Polaków na Ukrainie i w Domu Polskim oraz przeprowadziła rozmowę o współpracy z naczelną redaktor KRYNICY. Delegacja wręczyła złote odznaki honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej podczas specjalnie zwołanego spotkania w KPI. Otrzymali je profesorowie: Jewhen Pysmennyj i Jewhen Poliszczuk. W bibliotece politechnicznej delegacja uzupełniła do pełnego kompletu zbiory materiałów wydanych przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Janusz Fuksa
Zygmunt Nikodem
Barbara Borowska-Satława
duże fotografie

Zdjęcia z uroczystości inauguracji roku akademickiego na Placu Wiedzy udostępniono dzięki uprzejmości redakcji tygodnika "Kyjivs'kyj Politechnik".


Wychowankowie Politechniki Kijowskiej

Wspomnienia z Kijowa, tomik XXXI. Wspomnienia


Zjazd Absolwentów Uczelni Radzieckich w Konstancinie

Zjazd Absolwentów Uczelni Radzieckich odbył się w Konstancinie koło Warszawy 25 czerwca 2016 r. Uczestniczyło 146 absolwentów i 12 zaproszonych gości, w tym: Aleksander Awerianow - ambasador Białorusi w Polsce, Aleksiej Moszlak - I sekretarz Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, Artiom Malgin - prorektor MGIMO (Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych), Władimir Niefiodow - szef Przedstawicielstwa Handlowego Rosji w Polsce, Igor Żukowski - dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, Michaił Rybakow - dyrektor Białoruskiego Centrum Kulturalnego w Warszawie, Józef Bryll - prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej reprezentowała 6-osobowa delegacja: Henryk Bukalski, Iwona i Wiesław Kazana, Joanna Laskowska, Maria Lewandowska, Sławomir Miczorek.
Po przemówieniach organizatorów i gości w dyskusji wystąpiła od SWPK Joanna Laskowska, która przypomniała obecnym, że Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej, istniejąca od 1922 roku, corocznie w maju organizuje spotkania i corocznie delegacja Sekcji uczestniczy w inauguracji roku nauki w Politechnice Kijowskiej. Sekcja szczyci się szerokimi kontaktami z macierzystą uczelnią, współdziała z Naczelną Organizacją Techniczną, Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód i Społecznym Towarzystwem Polska-Ukraina. Zjazd wybrał 11 członków Zarządu Klubu Absolwentów Uczelni Radzieckich przy SWPW. Z SWPK do Zarządu wszedł Sławomir Miczorek. Po części oficjalnej uczestnicy długo rozmawiali w grupach tematycznych i środowiskowych, wspominając czas spędzony na uczelniach.
W części artystycznej wystąpił znany tenor Aleksander Dudnicki - główny solista Filharmonii i Teatru Muzycznego w Kaliningradzie. Artysta wykonał romanse rosyjskie i arie operowe. Akompaniowała Ludmiła Podkowina. Zjazd został świetnie zorganizowany i był bardzo udaną imprezą.
Joanna Laskowskaduże fotografie


Kongres Techników Polskich i Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

XXV Kongres Techników Polskich i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbyły się we Wrocławiu 16-18 czerwca 2016 r. Ogólnym tematem obrad była "Rola inżynierów w gospodarce". Otwarcia dokonała prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, a wykład inauguracyjny wygłosił europoseł prof. Jerzy Buzek. W Domu Technika i na Politechnice Wrocławskiej odbyły się łącznie 3 sesje plenarne i 14 panelowych sesji tematycznych. Jednym z organizatorów i moderatorem obrad panelowych był nasz kolega z Kanady Krzysztof Kluczewski. Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej reprezentowali Janusz Fuksa i Zygmunt Nikodem.
Janusz Fuksaduże fotografie

Informacja o seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą" w Olsztynie, 20-22 maja 2016 r.

Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą", zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w hotelu "Jurajski Olsztyn" w Olsztynie pod Częstochową 20-22 maja 2016 r. Politechnikę Kijowską reprezentowała Olga Wachrina, która opowiedziała o uczelni, ilustrując prelekcję filmami z Kijowa. Uczestniczył ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu Pham Kien Thiet, absolwent tej uczelni, który w swojej wypowiedzi wspomniał wspólne z polskimi kolegami studia w Kijowie i pogratulował Sekcji jej działalności.
Referat o przemyśle Ukrainy wygłosił Bogusław Satława. Na podstawie danych Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy stwierdził, że w 2015 r. nadal spadała produkcja przemysłowa w kraju. W niektórych gałęziach przemysłu produkcja wzrosła, co dotyczy na przykład urządzeń medycznych, części samochodowych i przyczep, a także w przemyśle spożywczym produkcji wina. Janusz Fuksa na podstawie danych z Ambasady RP w Kijowie poinformował, że obroty towarowe między obu krajami w ubiegłym roku zmalały, zresztą jak i cała wymiana towarowa Ukrainy z zagranicą. W polskim eksporcie dominowały maszyny i produkty chemiczne, zaś w imporcie metale i produkty roślinne. Polska nadal zajmowała czwarte miejsce w wymianie handlowej Ukrainy z zagranicą. Zaznaczył się spadek wartości polskich inwestycji w tym kraju. Uczestnicy otrzymali 31. broszurę z cyklu Wspomnienia z Kijowa z ewidencją wychowanków Politechniki Kijowskiej. Głównymi organizatorami seminarium byli Barbara i Bogusław Satławowie.
W piątek wieczorem podczas kolacji koncertował kolega z uczelni Krzysztof Świder. W sobotę po obradach uczestnicy zwiedzili ruchomą szopkę w Olsztynie, a w Chacie Wójtówka wysłuchali koncertu zespołu ludowego. Weszli na wzgórze z ruinami zamku średniowiecznego, skąd podziwiali panoramę malowniczego Olsztyna. Wieczorem wspominali macierzystą uczelnię podczas uroczystej kolacji, a młodsi zatańczyli pod muzykę akordeonisty. W niedzielę uczestnicy samochodami udali się do sanktuarium ojca Pio koło Mstowa, a następnie odwiedzili klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie.
Janusz Fuksa
Barbara Borowska-Satławaduże fotografie

Książka Stanisława Borkowskiego

Nasz kolega prof. Stanisław Borkowski z Politechniki Częstochowskiej wydał książkę pod tytułem TOYOTARYZM. W książce opisał zasady zarządzania w stylu Toyoty przydatne do oceny organizacji i systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Przedstawiona metodyka badań i analiza wyników jest rezultatem 12 lat pracy autora i zespołu badawczego. Gratulujemy.
Janusz Fuksa


Strona na Facebooku

Tadeusz Szczepanik utworzył stronę na Facebooku celu ułatwienia wymiany zdjęciami i informacjami, a także nawiązywanie kontaktów, prowadzenie dyskusji i korespondencji.
Grupa ma charakter zamknięty, lecz każdy z istniejących użytkowników może zaakceptować nowego użytkownika.
Zapraszamy!

FB

Wystawa w DT NOT

W Domu Technika NOT w Warszawie 14 kwietnia 2016 r. otwarto wystawę POLSKIE AKCENTY KIJOWA, przedstawiającą na zdjęciach przede wszystkim dzieła architektów Polaków z tego miasta, ale także inne budowle związane z polską społecznością Kijowa. Otwarcia dokonali: Jacek Kubielski - sekretarz generalny FSNT NOT, Jerzy Rożek - prezes Zarządu Domu Technika NOT sp. z o.o. w towarzystwie autorki wystawy Wiktorii Radik - wiceprezes Związku Polaków na Ukrainie z Kijowa. Uczestniczyli: prof. Wiesław Łucjanek - nauczyciel akademicki z Politechniki Warszawskiej, Joanna Laskowska - członkini Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy NOT i Ewa Łukasik z FSNT NOT oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina i innych organizacji zainteresowanych współpracą Polski z Ukrainą. Podczas otwarcia autorka wystawy scharakteryzowała niektóre budynki pokazane na zdjęciach i opowiedziała o działalności polskich organizacji na Ukrainie.
Joanna Laskowska

Posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej na posiedzeniu w Olsztynie pod Częstochową w dniu 9.04.2016 r. ustalił szczegóły organizacyjne seminarium na temat polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, jakie odbędzie się w tym mieście 20-22 maja br. z udziałem delegacji Politechniki Kijowskiej.Eugeniusz Turyk współautorem monografii.

Nasz kolega Eugeniusz Turyk, pracujący w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, wspólnie z dwoma współautorami z Kijowa: Igorem Riabcewem z Instytutu Spawania Elektrycznego im. E. Patona i Igorem Senczenkowem z Instytutu Mechaniki im. S. Timoszenki, napisał i wydał po rosyjsku pracę naukową pod tytułem "Napawanie. Materiał,technologie, modelowanie matematyczne". Monografia zawiera 17 rozdziałów i liczy 590 stron. Podana literatura źródłowa składa się z 479 pozycji bibliograficznych. Książka wyszła w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej w 2015 r. Patrz -> biuletyn Politechniki Śląskiej.
Gratulujemy Koledze wykonania ogromnej pracy naukowej i osiągnięcia poważnego sukcesu wydawniczego.
Janusz Fuksa


Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą". Spotkanie wychowanków Politechniki Kijowskiej.

Doroczne seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą" i spotkanie wychowanków Politechniki Kijowskiej odbędzie się zgodnie z wcześnieszymi zapowiedziami w Olsztynie koło Częstochowy w dniach 20-22 maja 2016 r. Zaproszenia zawierające wszelkie niezbędne informacje zostały rozesłane na dostępne adresy emailowe oraz pocztowe. Zainteresowani, którzy nie dostali zaproszeń proszeni są o kontakt nasz adres pocztowy: swpk@poczta.onet.pl. Można też skorzystać z formularza zgłoszeniowego.


Złoty Inżynier

Nasz kolega Radosław Moskal został nagrodzony w marcu br. tytułem "Wyróżniony Inżynier 2015" w kategorii Edukacja XXII edycji Plebiscytu o tytuł "Złotego Inżyniera". Plebiscyt od lat prowadzony jest przez NOT-owską gazetę inżynierską PRZEGLĄD TECHNICZNY, który w tym roku świętuje 150-lecie istnienia.
Poprzednio Radosław Moskal uzyskał też zaszczytny tytuł Nauczyciela Roku 2009. Pochodzi on z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ukończył z wyróżnieniem Technikum Hutniczo-Mechaniczne, a w 1990 r. został absolwentem Politechniki Kijowskiej. Podjął pracę w swojej dawnej szkole jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i nauk ścisłych. Potrafi skutecznie przekazywać wiedzę, inspirować uczniów nowinkami technicznymi i rozbudzać pasje naukowe. Dzięki temu jego uczniowie wyróżniają się w Olimpiadach Wiedzy Technicznej lub Innowacji Technicznych.
Gratulujemy!
Janusz FuksaKonferencje naukowe w KPI

Politechnika Kijowska poinformowała nas, że w 2016 roku zamierza zorganizować 108 konferencji naukowych i seminariów,i zaprosiła na nie zainteresowanych absolwentów. Z programem prosimy zapoznać się w witrynie internetowej KPI, wybierając adres: kpi.ua/seminar
Wcześniej ...


Posiedzenie Zarządu SWPK

Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej na posiedzeniu w Domu Technika NOT w Warszawie w dniu 9.10.2015 r. ocenił swoją działalność w roku bieżącym i przyjął plan pracy na 2016 r. W planie przewiduje się m. in. zorganizowanie seminarium o polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej w Olsztynie pod Częstochową w maju przyszłego roku. W obradach uczestniczył doradca prezesa FSNT NOT Włodzimierz Hausner, który wysoko ocenił działalność Sekcji i złożył jej i przewodniczącemu w imieniu prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny życzenia dalszych osiągnięć.
Janusz Fuksa
Sputnik KPI na orbicie

Już ponad rok krąży na orbicie wokół Ziemi nanosputnik POLYITAN-1 , który powstał w Politechnice Kijowskiej. Stworzony został przez zespół naukowców i studentów kilku wydziałów KPI: ciepłoenergetycznego, radiotechnicznego, elektroniki i elektroenergetyki oraz Instytutu Systemów Telekomunikacyjnych NTUU KPI. Kierował grupą twórców kandydat nauk technicznych Borys Rassamakin. Zbudowany w KPI aparat kosmiczny jest sześcianem o boku 10 cm i waży zaledwie 1 kg. Jest pierwszym ukraińskim satelitą uczelnianym. Wraz z 32 aparatami z 17 krajów świata w nocy z 19 na 20 czerwca 2014 r. został wyniesiony w kosmos przez rakietę DNIPRO. Nanosputnik miał za zadanie sprawdzić w kosmosie działanie powstałych w KPI słonecznych źródeł prądu, poddać próbom cyfrowe kanały komunikacji i systemy sterowania aparatem kosmicznym. W KPI zorganizowano centrum sterowania lotem sputnika. Po roku, a więc 19 czerwca 2015 r. twórcy aparatu zebrali się w centrum sterowania, aby podsumować dotychczasową pracę.
Borys Rassamakin do szczególnych osiągnięć programu zaliczył skuteczne działanie słonecznych źródeł prądu w wyjątkowo trudnych warunkach kosmosu, a także dobrą pracę czujników temperatury, działanie systemu telemetrii i centralnego procesora. Gdy o godz. 10.43 sputnik wszedł do obszaru widzialności, w obradach zrobiono przerwę na zapoznanie się z bieżącymi danymi z kosmosu, które dotyczyły parametrów lotu, pracy podsystemów i wyników eksperymentów. Seans zakończył się po 6 minutach. Zebrani oglądnęli antenę, która na częstotliwości 437 MHz zapewnia połączenia ze sputnikiem, gdy jest on nie dalej niż 2600 km od Kijowa. Uczestnicy narady zastanawiali się, jak wykorzystać obecne doświadczenia do przygotowania następnego sputnika POLYITAN-2 o szerszym zakresie badań. Będzie on badał termosferę i jonosferę Ziemi, m.in. obecność tlenu atomowego i molekularnego oraz wpływ promieniowania jonizującego na aparat. Kolejny nanosputnik KPI poleci w kosmos w 2016 r. jako jeden z 50 satelitów międzynarodowego projektu QB50. Prorektor NTUU KPI Mychajło Ilczenko, uczestniczący w naradzie, podziękował obecnym i wyraził zadowolenie z powodu umieszczenia projektu nanosputników, w którym pracuje KPI, przez amerykańskie czasopismo SCIENCE na dziewiątym miejscu listy największych naukowych osiągnięć świata w 2014 r.
Janusz Fuksa
Info: Ukraińska Wikipedia


Politechnika Kijowska nadal jest najlepsza

Laboratorium Cybermetrics Hiszpańskiej Narodowej Rady Badawczej (CSIC) opublikowało wyniki letniego rankingu Webometrics. Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy Kijowski Politechniczny Instytut ponownie stał się liderem klasyfikacji wśród uniwersytetów ukraińskich. Drugim spośród 295 ukraińskich uniwersytetów został Kijowski Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki. Na kolejnych miejscach znalazły się: Narodowy Uniwersytet Lotniczy, Taurydzki Narodowy Uniwersytet imienia Władimira Wernadskiego, Sumski Uniwersytet Państwowy i Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska.
Ranking Webometrics przeprowadza się w lutym i lipcu każdego roku wśród ponad 20 tysięcy uczelni świata. Ocenia się m.in. obecność uczelni w Internecie, wpływ publikacji na światowy postęp w nauce według cytowań w poszczególnych dyscyplinach naukowych, popularność uczelni wśród odbiorców materiałów internetowych.
Janusz Fuksa


W Politechnice Kijowskiej

W Politechnice Kijowskiej (KPI) na placu Wiedzy w centrum miasteczka akademickiego 31 sierpnia 2015 r. zebrało się kilka tysięcy studentów pierwszego roku, by świętować swój dzień. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście, reprezentujący władze Ukrainy i Kijowa. Uroczystość rozpoczęła parada werblistek. Przy dźwiękach hymnu narodowego wzniosła się na maszt flaga państwowa Ukrainy. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami czternastu wybitnych naukowców uczelni, w tym pod pomnikiem Wojciecha Świętosławskiego - polskiego fizykochemika światowej sławy. Studentów powitał rektor profesor Mychajło Zhurowski. Po nim przemówili jego goście, a wśród nich, w imieniu polskich wychowanków uczelni, Janusz Fuksa. Na plac wkroczyli przodownicy nauki i zwycięzcy olimpiad przedmiotowych z dziećmi podopiecznej szkoły podstawowej. Po nich weszli studenci zagraniczni ze swoimi flagami państwowymi, następnie wyróżniający się sportowcy i uczestnicy amatorskich zespołów artystycznych. Pojawili się tegoroczni zwycięzcy konkursów Królowa KPI i Mister KPI. Zespół "Styl" odtańczył walca. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu "Gaudeamus igitur", wykonanego przez chór uczelniany. W niebo wzbił się napis "KPI" ułożony z żółtych i niebieskich baloników. Po zakończeniu godzinnej uroczystości studenci pierwszego roku udali się do swoich fakultetów na spotkania z dziekanami.
Delegacja Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej w składzie Janusz Fuksa i Zygmunt Nikodem wręczyła złote odznaki honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej podczas specjalnie zwołanego spotkania. Otrzymali je profesorowie: Ołeksij Nowikow - prorektor i dyrektor Instytutu Fizykotechnicznego KPI oraz Stepan Kudria - zastępca kierownika Katedry Odnawialnych Źródeł Energii KPI. Delegacja zapoznała się z pracami naukowo-dydaktycznego Ukraińsko-Polskiego Centrum Doskonalenia Technologii Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, które finansowane jest przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Delegacja wysłuchała i obejrzała prelekcję prorektora profesora Serhija Sydorenki na temat koncepcji rozwoju parku naukowego KPI przez jego rozbudowę i utworzenie politechnicznego miasteczka naukowego dla uczestników, wśród których będą przodujące firmy wysokich technologii. KPI jako pierwsza w rankingu uczelnia techniczna Ukrainy ma podstawy, by spodziewać się dalszego wzrostu zainteresowania ze strony firm światowych.
Delegacja złożyła wizyty w Redakcji "Dziennika Kijowskiego" i w Związku Polaków na Ukrainie.
Janusz Fuksa
Zygmunt Nikodem
duże fotografie

Seminarium WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Z UKRAINĄ w Rychwałdzie, 22-24 maja 2015 r.

Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą", zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w Domu Wypoczynkowym DWÓR RYCHWAŁD w Rychwałdzie koło Żywca 22-24 maja 2015 r. Po słowie wstępnym przewodniczący Sekcji Janusz Fuksa otworzył obrady, witając delegację Politechniki Kijowskiej w składzie prof. Borys Cyganok, prof. Wasyl Gerasymczuk i doc. Switłana Andros. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów Tadeusza Pawlikowskiego, Małgorzaty Stychno i Jerzego Karczewskiego, a także pracowników i studentów Politechniki Kijowskiej, którzy zginęli podczas walk w Donbasie.
Profesorowie z Kijowa wygłosili prelekcje o działalności Politechniki Kijowskiej, a także o sytuacji społecznej i politycznej na Ukrainie, ilustrując je zdjęciami wyświetlanymi na ekranie. Goście z Kijowa odpowiedzieli na wiele pytań, jakie zadali absolwenci. Referat o gospodarce Ukrainy wygłosił Paweł Wiechecki. Na podstawie danych Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy stwierdził, że w 2014 r. obniżył się produkt krajowy brutto Ukrainy, spadła produkcja przemysłowa i budowlana, nastąpił spadek eksportu i importu, trwał odpływ inwestycji zagranicznych. Natomiast wyniki rolnictwa były lepsze niż przed rokiem.
Z referatem o polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej wystąpił Janusz Fuksa. Na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki RP poinformował, że obroty towarowe między obu krajami w ubiegłym roku zmalały, przy tym nastąpił spadek polskiego eksportu na Ukrainę i wzrost importu. W polskim eksporcie nadal dominowały maszyny i produkty chemiczne, zaś w imporcie - wyroby metalurgiczne i produkty mineralne. Zaznaczył się spadek wartości polskich inwestycji na Ukrainie.
Uczestnicy otrzymali 30-tą broszurę z cyklu Wspomnienia z Kijowa na temat Kijowa. Głównym organizatorem seminarium był Paweł Wiechecki. W piątek wieczorem uczestnicy biesiadowali przy ognisku obok hotelu. W sobotę po obradach zwiedzili Muzeum Piwowarstwa w Żywcu, zaś wieczorem wspominali macierzystą uczelnię podczas uroczystej kolacji. W niedzielę po opuszczeniu Rychwałdu uczestnicy samochodami udali się do Międzybrodzia Żywieckiego i wjechali kolejką linowo-terenową na górę Żar, na której zlokalizowano górny zbiornik wodny elektrowni szczytowo-pompowej.
Janusz Fuksaduże fotografie

Posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT

11 kwietnia 2015 r. Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT na posiedzeniu w Rychwałdzie koło Żywca omówił przygotowania do seminarium na temat współpracy polsko-ukraińskiej i udziału w uroczystości rozpoczęcia nowego roku nauki w Politechnice Kijowskiej. Obecni zapoznali się z hotelem, który będzie gościł absolwentów KPI i delegację uczelni. Jeszcze raz zapraszamy na seminarium.
Janusz Fuksa
Rektor KPI w NOT

W Domu Technika NOT w Warszawie 8 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie kierownictwa FSNT NOT z rektorem Politechniki Kijowskiej prof. Mychajłem Zgurowskim, który wcześniej w Politechnice Warszawskiej nagrodzony został tytułem doktora honoris causa. W spotkaniu z ramienia NOT uczestniczyli prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i sekretarz generalny Jacek Kubielski. Z Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej wzięli udział przewodniczący Janusz Fuksa i I zastępca przewodniczącego Paweł Wiechecki. Politechnikę Warszawską reprezentował prof. Włodzimierz Kurnik, a Fundację Oświatową PERSPEKTYWY prezes Waldemar Siwiński. Obecni zgodzili się co do konieczności zacieśnienia współpracy polskiego środowiska naukowo-technicznego z Politechniką Kijowską, co przewiduje podpisane niedawno między NOT i KPI porozumienie i zastanawiali się nad możliwymi formami tej współpracy w najbliższym czasie.
Zarząd SWPK obradował w Warszawie


Patrz -> Archiwum informacji


Porozumienie o współpracy NOT z Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy - Kijowskim Politechnicznym Instytutem

17 września 2014 r. podpisano w Warszawie Porozumienie o współpracy pomiędzy FSNT NOT a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy - Kijowskim Politechnicznym Instytutem. Celem zawartego Porozumienia jest współdziałanie, w interesie Stron, na arenie międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych; dążenie do umożliwienia wspólnego podejmowania prac naukowo-badawczych przez polskie i ukraińskie środowiska naukowo-techniczne; wymiana informacji, dotycząca transferu innowacyjnych produktów i technologii z nauki do gospodarek krajowych; rozwijanie współpracy wydziałów Politechniki Kijowskiej z poszczególnymi branżowymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi zrzeszonymi w FSNT NOT; promowanie zawodu inżyniera i działanie na rzecz podnoszenia jego prestiżu; współpraca przy organizowaniu imprez o charakterze naukowo-technicznym; stworzenie programu wymiany studentów oraz kadry naukowej, a także kontynuowanie współpracy z Sekcją Wychowanków Politechniki Kijowskiej, działającą w ramach FSNT NOT.Politechnika Kijowska przekaże FSNT-NOT propozycje zagadnień dotyczących możliwych wspólnych działań na arenie międzynarodowej oraz będzie promować wydarzenia związane z działalnością FSNT-NOT, takie jak: konkursy, konferencje, szkolenia itp. oraz organizować będzie wyjazdy dla ukraińskich nauczycieli akademickich na prowadzone przez FSNT NOT szkolenia.


W Politechnice Kijowskiej.

W Politechnice Kijowskiej (KPI) na placu między biblioteką a centrum kultury 29 sierpnia 2014 r. zebrało się pięć tysięcy studentów pierwszego roku, by uczestniczyć w uroczystości inauguracji roku nauki. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście, reprezentujący władze Ukrainy i Kijowa. (...)
1 września rada naukowa (senat) uczelni nagrodziła Janusza Fuksę tytułem doktora honoris causa Politechniki Kijowskiej. Pierwszy prorektor Jurij Jakimenko wręczył nagrodzonemu dyplom, medal i mantię doktorską. (...)
Delegacja Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej w składzie Janusz Fuksa i Zygmunt Nikodem złożyła wizyty w Związku Polaków na Ukrainie, Domu Polskim i Redakcji "Dziennika Kijowskiego".
duże fotografie

Seminarium Współpraca gospodarcza z Ukrainą i XIII Zjazd Wychowanków Politechniki Kijowskiej

(maj 2014...)


W Politechnice Kijowskiej

Dzień 30 sierpnia 2013 r. był w Politechnice Kijowskiej prawdziwie polskim dniem. Z rana rektor uczelni Mychajło Zhurowski, w obecności władz Ukrainy i polskiej delegacji, odsłonił pomnik profesora Wojciecha Świętosławskiego - absolwenta KPI, zasłużonego dla światowej nauki fizykochemika i polskiego działacza państwowego... (...)

Odsłonięcie pomnika profesora Świętosławskiego i inne fotografie autorstwa Janusza Fuksy

Fotografie Janusza Fuksy


Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 - autorzy zdjęć: Oleg Suprun, Lilia Skiba

Inauguracja roku w KPI

Order Zasługi RP dla rektora KPI

W Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie 19 lipca 2013 r. odbyła się podniosła uroczystość. Rektor Politechniki Kijowskiej profesor Mychajło Zhurowski za zasługi w dziele rozwijania współpracy polsko-ukraińskiej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Order wręczył Nadzwyczajny i Pełnomocny Minister Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Henryk Litwin.
Mychajło Zhurowski - rektor Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy "Kijowski Politechniczny Instytut" - jest członkiem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Był ministrem oświaty Ukrainy (1994-1999). Jest specjalistą w dziedzinie matematycznego modelowania procesów fizycznych i teorii zintegrowanych systemów zarządzania. Zasłużony działacz nauki i techniki Ukrainy (2000). Autor około 300 publikacji naukowych i 50 wynalazków.

Janusz Fuksa
Cytowanie w "Wikipedii".

W wikipedyjnej bibliografii do hasła "Wojciech Alojzy Świętosławski" znalazł się odnośnik do biografii pióra Janusza Fuksy.

NTUU "KPI"
FACEBOOK
Janusz Fuksa. "Wojciech Świętosławski". W cyklu "Wspomnienia z Kijowa"

Informacje archiwalne.


Valid HTML 4.0 Transitional             

[Strona główna]   [Wersja ukraińska] [Wersja rosyjska] [English version]  [SWPK]  [Formularz]  [KPI]  [Wspomnienia z  Kijowa]   [WWW]