Politechnika Kijowska - KPI

Wejscie glowne      

 

   Z historii Politechniki Kijowskiej.

1898 r. - zatwierdzenie projektu utworzenia Kijowskiego Instytutu Politechnicznego
     przez cara Rosji.   Początek  prac  ziemnych na wojskowym poligonie Szuliawka.
     360 studentów rozpoczyna naukę w wynajętym budynku szkoły handlowej.
kropkan.gif (379 bytes) 1899 r. - gotowe jest  już gmach chemiczny, warsztaty mechaniczne
      i domy dla wykładowców.
kropkan.gif (379 bytes) 1902 r. -   oddano do eksploatacji główny gmach Politechniki. Na uczelni uczy
      się 1200 studentów.
kropkan.gif (379 bytes) 1903 r. - pierwsi absolwenci KPI. Są wśród nich Polacy.
kropkan.gif (379 bytes) 1918 r. - wojna i częste zmiany władzy w Kijowie powodują wtrzymanie działalności
     uczelni. Liczni polscy studenci i absolwenci wyjeżdżają do odrodzonej Polski.
kropkan.gif (379 bytes) 1920 -1940 r. -     w miarę  rozwoju Kijowski  Instytut  Politechniczny,    noszący
     od 1934 r.   nazwę Kijowskiego Instytutu Industrialnego, stał się bazą powstania
     ośmiu  nowych uczelni  technicznych w Kijowie.
kropkan.gif (379 bytes) 1941 r. - uczelnia zostaje ewakuowana do Taszkientu.
kropkan.gif (379 bytes) 1943 r. - odbudowa zruinowanych budynków KPI.
kropkan.gif (379 bytes) 1944 r. - wznowienie działalności uczelni.
kropkan.gif (379 bytes) 1975 - 1985 r. - szybki rozwój i rozbudowa KPI. Łączna powierzchnia uczelni rośnie 
     z 41 ha do 104 ha, zaś powierzchnia pomieszczeń dydaktycznych rośnie ze
     120 tys. m kw. do 320 tys. m kw. Politechnika daje początek 4 nowym uczelniom
     technicznym.
kropkan.gif (379 bytes) 1995 r. - prezydent Ukrainy nadaje KPI status autonomicznej uczelni wyższej
     i  nazwę:
     Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy - "Kijowski Instytut Politechniczny".
kropkan.gif (379 bytes) 1998 r. - w gronie studentów, profesorów, absolwentów i zaproszonych  gości
     z całego świata KPI obchodzi uroczyście 100-lecie istnienia.

   Politechnika Kijowska dzisiaj.

40 tys. studentów, w tym 1 tys. zagranicznych,
ponad 2700 pracowników naukowych, w tym ponad 270 profesorów,.
96 specjalności,
154 katedr uczelnianych,
22 wydziały i 3 instytuty dydaktyczno-naukowe,
30 budynków dydaktycznych,
22 domy studenckie.

Politechnika kształci:
-  licencjatów  (studia 4-letnie),
-  specjalistów(studia 5,5-letnie),
-  magistrów (studia 6-letnie).
Uczelnia prowadzi doktoraty i habilitacje.

spacer.gif (47 bytes)

Wirtualny spacer

Wirtualny spacer po KPI . . . . .

powrótspacer.gif (47 bytes)powrót                
KPI - strona oficjalna

[Strona główna]  [Sekcja Wychowanków KPI]  [Politechnika Kijowska]   [Info dla członków]  [Formularz]   [Wspomnienia z  Kijowa]    [WWW]